Instrukcja obsługi i używania ambonki myśliwskiej
- ALASKA -
 
 1. Transport ambonki po założeniu na ramiona szelek transportowych
  - wstajemy z ambonką z pozycji jak na rys. 1
  Rysunek nr 1 Rys. 1
 2. Na miejscu wykonywania polowania dokonujemy wyboru drzewa o odpowiedniej średnicy pnia w przedziale od 280 mm do 560 mm
  Rysunek nr 2 Rys. 2
 3. Wyjmujemy element wsuwany z części dolnej (platforma z opaskami na buty), oraz element wsuwany z części górnej (ławka do siedzenia), odkładamy na bok.
 4. Wyjmujemy element wsuwany z częsci dolniej (platforma z opaskami na buty), oraz element wsuwany z częsci górnej (ławka do siedzenia), odkładamy na bok.
 5. Przykładamy część dolną do pnia drzewa (za częścią dolną na ziemi leży część górna)
 6. Do części dolnej wkładamy element wsuwany opasujący pień drzewa
 7. Część dolną (platformę z opaskami na buty) ustawiamy pod kątem ostrym do pnia drzewa - po wyborze właściwych otworów skręcamy dwoma śrubami skrzydełkowymi rys. 3
  Rysunek nr 3 Rys 3.
 8. Na część dolną kładziemy część górną do której wkładamy element wsuwany opasujący pień drzewa, płaszczyznę ławki - części górnej, ustawiamy pod kątem ostrym do pnia drzewa oraz skręcamy dwoma śrubami skrzydełkowymi - rys. 3.
 9. Ustawienie ambonki pod kontem ostrym do pnia drzewa pozwala po wejściu na żądaną wysokość uzyskać kąt prosty ławki oraz platformy na nogi, w stosunku do pnia drzewa.
  Różnica ta wynika ze zmniejszającej się ku górze średnicy pnia drzewa.
 10. Odchylamy podpórkę na sztucer, wchodzimy do środka ambonki, wsuwamy buty w opaski na platformie.
 11. Podnosimy część górną, podpieramy się na obydwu ramionach rys. 4
  Rysunek nr 4 Rys 4.
  unosimy część dolną rys. 5.
  Rysunek nr 5 Rys 5.
 12. Wykonując kilkakrotnie powyższą czynność wchodzimy na żądaną wysokość, ustawiamy ławkę tak aby nogi spoczywały wygodnie na platformie podczas siedzenia, obracamy się, siadamy.
 13. Podpórkę pod sztucer możemy regulować w zależności od żądanego pola strzału rys. 6.
  Rysunek nr 6 Rys 6.
 14. Podczas schodzenia wykonujemy czynności jak w pkt. 11 - opuszczamy się ku dołowi.
 15. Po złożeniu ambonki, kładziemy część górną na dolną, ściągamy całość paskami skórzanymi.
 16. Zalecamy zawsze przed użyciem ambonki sprawdzenie stanu stałych śrub łączących elementy części dolnej i górnej.
  Co jakiś czas należy lekko przesmarować elementy wsuwane ambonki w celu zapewnienia płynnego przesuwania.
 17. Ambonka jest pokryta lakierem proszkowym, utwardzonym piecowo.
 18. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania oraz obsługi odpowiada użytkownik.
 
Życzymy sukcesów łowieckich uzyskanych przy zastosowaniu naszej ambonki myśliwskiej - ALASKA -
 
 

Powered by your imagination...