Instrukcja obsługi montaż/demontaż ambonki
- ELBRUS -
 

Rysunek nr 1 Rys. 1

 1. Siedzisko położyć stroną z wystającymi okrągłymi prętami do ziemi rys. 2
  Rysunek nr 2 Rys. 2
 2. Złożyć drabinę, podpory oraz poprzeczki zgodnie z oznaczeniem rys. 2
 3. Złożyć zawleczki (znajdują się w kieszeni torby) rys. 2
 4. Postawić ambonę.
  Rysunek nr 3 Rys. 3
 5. Wejść na drabinę i nałożyć elementy rurkowe na pręty siedziska rys. 3
  Rysunek nr 4 Rys. 4
 6. Przystępując do demontażu ambonki w/w czynności wykonać w odwrotnej kolejności rys. 5
  Rysunek nr 5 Rys. 5
 7. Siedzisko włożyć dłuższym bokiem do dna torby, następnie pozostałe elementy.
 
Życzymy sukcesów łowieckich związanych z użytkowaniem ambonki myśliwskiej - ELBUS -
 
 

Powered by your imagination...