Instrukcja obsługi montaż/demontaż ambonki
- R Y S Y -
 

Rysunek nr 1 Rys. 1

 1. Siedzisko położyć - stroną z wystającymi okrągłymi prętami - do ziemi
  Rysunek nr 2 Rys. 2
 2. Wsunąć jako pierwszy - element drabiny z podporami i spiąć zawleczkami z siedziskiem
 3. Złożyć pozostałe 2 elementy drabiny i spiąć zawleczkami (znajdującymi się w kieszeni torby)
 4. Przystawić ambonkę do drzewa, wejść do góry przypiąć siedzisko pasem spinającym
  Rysunek nr 3 Rys. 3
 5. Założyć na siedzisko poręcze boczne oraz zamknięcie przednie
  Rysunek nr 4 Rys. 4
 6. Przystępując do demontażu ambonki w/w czynności wykonać w odwrotnej kolejności
  Rysunek nr 5 Rys. 5
 7. Siedzisko włożyć dłuższym bokiem do dna torby
 
Życzymy sukcesów łowieckich związanych z użytkowaniem ambonki myśliwskiej - R Y S Y -
 
 

Powered by your imagination...